Състезание Steel Challenge на Беляковец 30.09.2012

Пълен вариант – 8 сцени.
Минимален брой изстрели 190 .
Такса участие 60 лв.

Награден фонд за дивизии със минимум 10 състезатели+специална награда за най-бързо мината сцена ,изтеглена на лотариен принцип.

Регистрация/Registration