Документи картотека 2013

За картотекирането на състезатели всички клубовете трябва да притежават следните документи:

1. хартиена молба за членство на състезателя

2. решение (протокол от заседание) на УС на клуба за приемането на състезателя

3. писмена молба от състезателя към клуба си, че иска да бъде картотекиран

4. МЕДИЦИНСКИ КАРТОН на всеки състезател, заверен от лекар

5. Писмо до БФДС (заявка за картотека)придружено със списъка (по образец) на картотекираните състезатели
(писмото може и по електронен път да се предаде)