Участие в състезания

За участие в състезания от спортния календар на Българската федерация по динамична стрелба, всеки състезател трябва да направи заявка за конкретното състезание в срок от 20 дни преди обявената дата за провеждане на състезанието.

За участие в международни състезания, всеки състезател прави заявка 1 месец преди обявената дата за провеждане на състезанието.

Заявките се изпращат на електронната поща на секретаря на клуба – jivko.antonov@gmail.com

Във връзка с предстоящото картотекиране на състезателите за спортния сезон – 2010-2011 г. всички които не са положили задължителния изпит по безопастност и познаване на правилник, утвърден от БФДС да изпратят заявка за уччастие в изпита до 06.02. 2010г. на електронната поща на секретаря на клуба – jivko.antonov@gmail.com.

Leave a Reply