ВАЖНО: КАРТОТЕКИРАНЕ!

Уважаеми колеги, който иска да бъде картотекиран за спортно -състезателната 2010-2011 година, да изпрати данните си на имейл jivko.antonov@gmail.com. Срока е до края на седмицата. Картотекиране след изтичането на срока, не се допуска.

Leave a Reply