ВАЖНО: ПЛАТЕТЕ СИ ЧЛЕНСКАТА ВНОСКА ДО КРАЯ НА ФЕВРУАРИ

крайния срок за плащането на членската вноска е края на месец февруари!
обърнете се към jikvo.antonov@gmail.com ако имате въпроси.

Leave a Reply