Членски внос

УС на БУЛЕТ-ЗОНА взе решение:
който не си плати членския внос до 28.02.2010, губи членските си права.

Leave a Reply