Заявки за участие в Търново Опън-07-09.05.2010г.

Крайния срок за заявките и плащането на таксата е 30.04.2010г
Таксата е в размер 60 лева

Leave a Reply