Съобщение за членовете на клуб ” BULLET ZONE “

За информация и запитвания относно дейността и членството в клуб ” BULLET ZONE ” може да получите информация от Любомира Тошева ( секретар и треньор на клуба )
e-mail: bubaside@abv.bg

Leave a Reply