Srbjia Nish Safari Cup 2012 results

Кристина Петкова – PRD 1 място лейди
Никола Топалов – OPEN 1 място
Златомир Миланов – STN 1 място

Господин Господинов – STN 2 място сениор
Любомира Тошева – PRD 3 място лейди
Росен Христов – PRD 4 място

Leave a Reply